00:00
00:00
View Profile Rig

19 movie Reviews with Responses

All 48 Reviews

Awesome

Make more.

Smorgishmorg responds:

fdagdfsfdgfgfdgfdagfdgfafagfagfdagfda g fadgfadfdagregfcdaveragdadsajfkbvdjsk l abvcfhla dksvhcflasv dkzglfavbdkascgdhsnvhmcjzkvylhjnch gzvhz.jvnb hksdjknvbmhjjnm vbxhjdfsjvnbmfhjdhvxzh,vbcxzvcbhxlzbh c xnzhjlvbxczhlvbcxzhlvbxczhlcxbzdfh zbxdvhdsvdbslhf dsh ufhsdalbdfzhvnldfbvhklzhjdvb chlzujhdfsmdfd fjdsf dhjs;fhdsn.lcvsd;fds.;lvfndk;slvndlzv cbxnm.zfzjnfvfnm,zndsjvbfzm,.vncxz,hv s dfhvcnmxzlvbnxzhjkbdfsz.dfhbzvfdz,lkf j frhjsklgnfdjkxulherufbm,zvbnfdzhvdfz,
b vfd,gbdfmklvndfklzgfdjklbvnfklzdsjkfh d sklfhdsklhfdsjklfhdsjklhfdjklsahfdjks l vnbckhjlzn refzsklvnblsdvnfdmlzvbndfzlvfbdmvfb zhlvdbnkvhjdflzvdbhlvjsdzbvdflzbvyuif b ghlhvdfklashudsabfldfvlfbvldbvlfdbhla v bfldbvfhlabvflbshjlvfbdhjlavndjklhfrb e vldfahsdbfvlguhdfnvbhruesdjkfjvdaslde f bhlkdfblsdhvbglvfgdbahlfbdaldfhadlhdf v bldsboobiesbvhjsdbvdhjlasbvdfhjlabdvj l asvbdlabvdjlsabvsdfjlavbdaspvhdawufeh j klwnfduls;bnjlv;zxcidfhlrgvxbjklcdfhj d ffnlvdfbvfzldfblbfdalvbfdlavfbdakhdfb s alvfblncvsdfbgdlcn vf;d vjsdvnfsdnfdsagnvslgfsfgnsgfbwienerdj ,
.asnfdksnj,lbnfks.;bvfnds;bfnl;bfsbvf n dks;vbfnxksl;vfbndjklvfbdlvfbdhzsbfdl s vbflsbvflsbflbfbnvfdslvbnfdkslbnfdklj b ndflsbnfdslbnfdklbfkljbfndjklcvbn zxklf hldkzasjnvfdklsbn fdlshvbnfdlsvbnfdlsbnvfdlsbvnfdhlsbfh d klsjbvfndhlasreiofdnsalejwuworuewoure w oueroweowruiuweriooeuiwroeuiwriuoweru i oweriuojsdfjsdfkljklsdfjkldsjdsfjklsd f jlsdfjklsdfmxcnzmxcvn,nm,xcvnm,cvxnm,
c xvnm,xcvn,mxcvnm,xcvnm,xcvnm,xcvnm,kl s dfjjklsdfklsdfjklsdjfjklfseioruiweruo i uowerjsdfklsejkdfluifoeklxcioefklmzxc i jodnjkjixcnmsjixconjksdijxcnjksdioxcj k nsduiojksdjsjfjfjfjfjfjfdhzsjklfdhsak l fndsuzvdnsfzldbsalpvfbgdaspvdnfskafhd b ashfgdsjalgbauoweyuli;fjdnghrjnhghjkj h gfdfghjkjhgfdsasdfghjklkjhgfdsasdfghj k lpoiutyrewqwertyuiop[]poiuytrewqwerty u iop;lkmjnbvcxsdfghjnbvcdrtyujmnbvcfrt y ujnbvgftyujknbvftyujnbvcfrtyujnbvftyu j nbvcdfexcvfexcdsxcfdeswazxcdsxcvb nmkl,nhjikl,mnhjuik,mnbhgfcvbgfdx m,lkiuytrewqasxdcfvbghnmjk,l.;loksxck d jsbvfdylosfbhsdyuafbghdjsvbfdhjskavfg d sjkcfgbsdjkasdjacvbsdhjakcvsdjkvdszkv b sdjkzvbsdjkvbdshjahvdjksvhjdfkhdhjsdf j hdfsbvc,bvcdfljkvbfdhjavbdfsjaklvdfbs h jlavbdfasjlkvscnhjkvxcfshvzxcjhcb xhz,zjklcdnszlhkcvbdszmjl nzdfjkvbdfsjlhavbdshjkbcvdlkvhdfbjavb dfhvbdashjlkdasjdcnjvhblkjcvnb hkfzvb xc,vbsdhjvbdfsjhvbxhjzlvbcxhjkzvbdsua y fgdhsbjvjulashdvbzxckhvhdbszlhbzsjkfb d jkvgydshjcvbkdkjhvdzxbvcxmz,vdbkxvgcd s aulfgdshjkvbgsdvbghkasdfyfhbdekvdfsb,
h cjbsdmavfdhjlsv basd ghm,dfghsdvb aylchvbhgylfeusdjhugfrirtghyrtghyrttu t ututututututdsjfkhzvbldbfjsdklabucds ahjklvdbysnaefhjd yfbldhsjbvsdfhlabvfdhlvbdfhjkcd mndvfbhdjksnvjjkfdhbcvfsdhvncjludfhcb n ldbvcnhjladb,adkhjxczndhsgsdgsdfhjsdf h jkdfrhjgrdefhjkdfgshjhsdfgjhgjksdfhgk d fshgyudfghkdfghkdfghkhkdfgjghjkdfhkgj d fkghcfghkdfjvhjkdbasdiwuqodhwiewuifah i efgwrtyeuioqufvsdghjln sdfghul vnhbhjdflgdfbnhjasdvhakvbghyfradhjklv b fdhjlbgvfhjldvbldfsbvgldfbgfrjudvgfrj h abfhdjalvfbghjalbfjlabcvjl hluahcvnl hjkfuajdffnuilrgrwejncvkufdhsaklfnerh w lafjelnkdfzsahfjdbnlakfgbhdsfabgfsdag f ldreufilqrnuiwehfguirwehgryueqhgyrpeq g riqegrlqifgerhuipfgeruiqfheiupqfdhjqu k prghnepqgjfrqegporughefjlgpghriopaqfh d savjf9oerhfvbyoduigrefjvnhfgrtueifjkm n ghurtirelhufe8pwo9arwiru8ghio0i9i9uo0 i u0987654323456789sjkdfndhlskgbsdhjafg j r,asgfdkasbvfdshjkabvsdfhkabvfhajvgbf d ahgvfbsdhajlvbgfsdhjalvbfjasdhlvbfsdh j lavbfdhjavbdfhmjvbfjlabvfjlavbfhjabvf j ahbfdhjsalfbsdhjafashjdvfbahjdvfbhjal v ndcuaifnwejfhuipncdlmzhbdvznxjlhufvgj k lvnbheruahlfjkdmnvjghrddvnfdhkgrdkvnb f hdrskmvndhjrdjkfndghewjnswieurierutyu r itgyuruitgyuruitgytughytughyurtughyjf n hvjfgbhgjbhgjhfjghjhjjkkllklklkjlkjal k skds?

omg

this is the best flash ever

Phobotech responds:

:O

Thanks so much, Rig. You're the best.

(...ARO-UND...Nothins' gonna evah take ya down!)

omgomgmogmogmoGOMGMOGMG

i can't wait :D

Phobotech responds:

I can't wait to read your review! Seriously!

Lawl

I think a lot of people will take this seriously.
Nice little flash! I think it could've been more intricate - get that crowd moving, use more camera angles, do proper lip syncing, put some expression on his face, etc. It looks like you just kinda threw it together.

Even so, I lol'd.

TemporarySevenSeize responds:

Oh, I actually forgot to add the eyebrows like I intended to, which sucks.

The fact that he looks like a dick with a hat I would have thought made it not look serious! Maybe I'm wrong :(

Thanks for the review!

Amazing!

Way to make an epic thread even epicer.

JoSilver responds:

yet I failed to make it epicerer.....

COCK

JOKE

Cool, but it could be better.

The-iMortal responds:

i did add a cock jock <3

zomgz

Tom can handle anything. Even Kimbo.
I'd give you more stars, but the sound was seriously out of sync with the animation. Might want to tweak something in there...

:D

silly-stungun-millie responds:

I'll fix that soon, I promise. :X

I've got the background sound on one layer and the keyboard clicks on another, and I'm not sure if I need to switch every keyframe that has a click to event or start or stop...

Bravo, sir

I heard this song last year and thought "oh man, this has GOTTA be made into a flash". And now it has. Thanks! :D

Oney responds:

thanks rig, keep up the great audio!

OH NOES

I'VE RIG ROLLED MYSELF
hahahahaha

Awesome. :D

gumOnShoe responds:

Omg!!! Its Rig himself!!!

:D

YAYYYYYYYYYYYY

I LOVE THE LOVE BLIMP IT IS THE BEST BLIMP THINGIE EVAR!
It made me all warm and fuzzy inside :3

Can't wait for the CTSG collab to be done! :D

WritersBlock responds:

Me 2.
:3
It's a sign of good things to come.
Thanks for your review <3
Happy V-day!!!!11!

The finer sound designer.

JP Neufeld @Rig

33, Male

Sound designer

Concordia University

Winnipeg

Joined on 10/29/06

Level:
20
Exp Points:
4,202 / 4,440
Exp Rank:
8,597
Vote Power:
6.18 votes
Rank:
Safety Patrol
Global Rank:
30,565
Blams:
40
Saves:
266
B/P Bonus:
6%
Whistle:
Bronze
Trophies:
11
Medals:
128
Supporter:
3y 4m 25d