00:00
00:00
View Profile Rig

All 48 Movie Reviews

19 w/ Responses

Awesome

Make more.

Smorgishmorg responds:

fdagdfsfdgfgfdgfdagfdgfafagfagfdagfda g fadgfadfdagregfcdaveragdadsajfkbvdjsk l abvcfhla dksvhcflasv dkzglfavbdkascgdhsnvhmcjzkvylhjnch gzvhz.jvnb hksdjknvbmhjjnm vbxhjdfsjvnbmfhjdhvxzh,vbcxzvcbhxlzbh c xnzhjlvbxczhlvbcxzhlvbxczhlcxbzdfh zbxdvhdsvdbslhf dsh ufhsdalbdfzhvnldfbvhklzhjdvb chlzujhdfsmdfd fjdsf dhjs;fhdsn.lcvsd;fds.;lvfndk;slvndlzv cbxnm.zfzjnfvfnm,zndsjvbfzm,.vncxz,hv s dfhvcnmxzlvbnxzhjkbdfsz.dfhbzvfdz,lkf j frhjsklgnfdjkxulherufbm,zvbnfdzhvdfz,
b vfd,gbdfmklvndfklzgfdjklbvnfklzdsjkfh d sklfhdsklhfdsjklfhdsjklhfdjklsahfdjks l vnbckhjlzn refzsklvnblsdvnfdmlzvbndfzlvfbdmvfb zhlvdbnkvhjdflzvdbhlvjsdzbvdflzbvyuif b ghlhvdfklashudsabfldfvlfbvldbvlfdbhla v bfldbvfhlabvflbshjlvfbdhjlavndjklhfrb e vldfahsdbfvlguhdfnvbhruesdjkfjvdaslde f bhlkdfblsdhvbglvfgdbahlfbdaldfhadlhdf v bldsboobiesbvhjsdbvdhjlasbvdfhjlabdvj l asvbdlabvdjlsabvsdfjlavbdaspvhdawufeh j klwnfduls;bnjlv;zxcidfhlrgvxbjklcdfhj d ffnlvdfbvfzldfblbfdalvbfdlavfbdakhdfb s alvfblncvsdfbgdlcn vf;d vjsdvnfsdnfdsagnvslgfsfgnsgfbwienerdj ,
.asnfdksnj,lbnfks.;bvfnds;bfnl;bfsbvf n dks;vbfnxksl;vfbndjklvfbdlvfbdhzsbfdl s vbflsbvflsbflbfbnvfdslvbnfdkslbnfdklj b ndflsbnfdslbnfdklbfkljbfndjklcvbn zxklf hldkzasjnvfdklsbn fdlshvbnfdlsvbnfdlsbnvfdlsbvnfdhlsbfh d klsjbvfndhlasreiofdnsalejwuworuewoure w oueroweowruiuweriooeuiwroeuiwriuoweru i oweriuojsdfjsdfkljklsdfjkldsjdsfjklsd f jlsdfjklsdfmxcnzmxcvn,nm,xcvnm,cvxnm,
c xvnm,xcvn,mxcvnm,xcvnm,xcvnm,xcvnm,kl s dfjjklsdfklsdfjklsdjfjklfseioruiweruo i uowerjsdfklsejkdfluifoeklxcioefklmzxc i jodnjkjixcnmsjixconjksdijxcnjksdioxcj k nsduiojksdjsjfjfjfjfjfjfdhzsjklfdhsak l fndsuzvdnsfzldbsalpvfbgdaspvdnfskafhd b ashfgdsjalgbauoweyuli;fjdnghrjnhghjkj h gfdfghjkjhgfdsasdfghjklkjhgfdsasdfghj k lpoiutyrewqwertyuiop[]poiuytrewqwerty u iop;lkmjnbvcxsdfghjnbvcdrtyujmnbvcfrt y ujnbvgftyujknbvftyujnbvcfrtyujnbvftyu j nbvcdfexcvfexcdsxcfdeswazxcdsxcvb nmkl,nhjikl,mnhjuik,mnbhgfcvbgfdx m,lkiuytrewqasxdcfvbghnmjk,l.;loksxck d jsbvfdylosfbhsdyuafbghdjsvbfdhjskavfg d sjkcfgbsdjkasdjacvbsdhjakcvsdjkvdszkv b sdjkzvbsdjkvbdshjahvdjksvhjdfkhdhjsdf j hdfsbvc,bvcdfljkvbfdhjavbdfsjaklvdfbs h jlavbdfasjlkvscnhjkvxcfshvzxcjhcb xhz,zjklcdnszlhkcvbdszmjl nzdfjkvbdfsjlhavbdshjkbcvdlkvhdfbjavb dfhvbdashjlkdasjdcnjvhblkjcvnb hkfzvb xc,vbsdhjvbdfsjhvbxhjzlvbcxhjkzvbdsua y fgdhsbjvjulashdvbzxckhvhdbszlhbzsjkfb d jkvgydshjcvbkdkjhvdzxbvcxmz,vdbkxvgcd s aulfgdshjkvbgsdvbghkasdfyfhbdekvdfsb,
h cjbsdmavfdhjlsv basd ghm,dfghsdvb aylchvbhgylfeusdjhugfrirtghyrtghyrttu t ututututututdsjfkhzvbldbfjsdklabucds ahjklvdbysnaefhjd yfbldhsjbvsdfhlabvfdhlvbdfhjkcd mndvfbhdjksnvjjkfdhbcvfsdhvncjludfhcb n ldbvcnhjladb,adkhjxczndhsgsdgsdfhjsdf h jkdfrhjgrdefhjkdfgshjhsdfgjhgjksdfhgk d fshgyudfghkdfghkdfghkhkdfgjghjkdfhkgj d fkghcfghkdfjvhjkdbasdiwuqodhwiewuifah i efgwrtyeuioqufvsdghjln sdfghul vnhbhjdflgdfbnhjasdvhakvbghyfradhjklv b fdhjlbgvfhjldvbldfsbvgldfbgfrjudvgfrj h abfhdjalvfbghjalbfjlabcvjl hluahcvnl hjkfuajdffnuilrgrwejncvkufdhsaklfnerh w lafjelnkdfzsahfjdbnlakfgbhdsfabgfsdag f ldreufilqrnuiwehfguirwehgryueqhgyrpeq g riqegrlqifgerhuipfgeruiqfheiupqfdhjqu k prghnepqgjfrqegporughefjlgpghriopaqfh d savjf9oerhfvbyoduigrefjvnhfgrtueifjkm n ghurtirelhufe8pwo9arwiru8ghio0i9i9uo0 i u0987654323456789sjkdfndhlskgbsdhjafg j r,asgfdkasbvfdshjkabvsdfhkabvfhajvgbf d ahgvfbsdhajlvbgfsdhjalvbfjasdhlvbfsdh j lavbfdhjavbdfhmjvbfjlabvfjlavbfhjabvf j ahbfdhjsalfbsdhjafashjdvfbahjdvfbhjal v ndcuaifnwejfhuipncdlmzhbdvznxjlhufvgj k lvnbheruahlfjkdmnvjghrddvnfdhkgrdkvnb f hdrskmvndhjrdjkfndghewjnswieurierutyu r itgyuruitgyuruitgytughytughyurtughyjf n hvjfgbhgjbhgjhfjghjhjjkkllklklkjlkjal k skds?

Freaking awesome.

A great example of audio and storyline really completing the entire thing.

Awesome.

TF2 parodies don't get better than this.

Also I find it funny that the same guy did the voice for both Spy and Pyro, lol

Ehhh...

The humour of the entire series is centred around awkward silences and awkward questions (which get extremely predictable) and this episode was no different, although it's more "serious." I think you just created this series as a vehicle to sell t-shirts.

Your sound effects suck, and the voice acting is lacklustre. But hey, your animation's good.

A masterpiece.

Longer and more beautiful than I expected.

But hey, it WAS African.

;3

This is probably the best flash ever

Excellent work on the animation, and the sound goes well with it, too! :3

I was wondering why nobody liked me.

And now I know! From hereon in, I shall be known as PastyFloozy. Thanks, RedHarvest! ;D

Excellent work

I especially loved the way you handled the character development.

Very nice!

Original concept and well-executed. Great job!

hello hello hello lol

This is awesome, man, I love the style.
ALSO I FOUND THE EASTER EGG

The finer sound designer.

JP Neufeld @Rig

34, Male

Sound designer

Concordia University

Winnipeg

Joined on 10/29/06

Level:
20
Exp Points:
4,202 / 4,440
Exp Rank:
9,859
Vote Power:
6.18 votes
Rank:
Safety Patrol
Global Rank:
31,530
Blams:
40
Saves:
266
B/P Bonus:
6%
Whistle:
Bronze
Trophies:
11
Medals:
128
Supporter:
4y 7m 23d